Author Archives : jirka.karas

Home  /  Author : jirka.karas

Výsledky IX. Miřejovického půlmaratonu

Červenec 31, 2017No Comments

Výsledky IX. Miřejovického půlmaratonu – ke stažení

Propozice

Květen 8, 2017No Comments

Závod na trati půlmaratonu (21,0975 km) je otevřený všem běžcům starším 18 let.  Každý účastník prohlašuje, že je osobou starší 18 let. Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě. Každý účastník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně. Pořadatel…

Ceny startovného

Květen 8, 2017No Comments

Miřejovický půlmaraton: 300 Kč / při registraci od 1.5. do 15. 6. 2017 400 Kč / při registraci od 16.6. do 20. 7. 2017 v hotovosti 500 Kč / při registraci na místě 29. 7. 2017 Úhrada startovného převodem na účet a při prezenci v den závodu. Černohorský pivní půlmaraton:…

Kategorie

Květen 8, 2017No Comments

muži: M A 18 – 39 let, M B 40 – 49 let, M C 50 let + ženy: Ž A 18 – 39 let, Ž B 40 let + družstva: tříčlenná – v družstvu musí být alespoň jedna žena, hodnotí se součet časů Podmínkou vyhlášení kategorie je start alespoň…

PROGRAM MIŘEJOVICKÉHO PŮLENÍ

Květen 8, 2017No Comments

8:00 – 9:30 · prezence a registrtace na IX. Miřejovický půlmaraton a IVAR CS, nesoutěžního lidového běhu 9:45 – 9:55 · slavnostní zahájení a představení partnerů 10:00 · start IX. Miřejovického půlmaratonu 10:10 · start IVAR CS nesoutěžního lidového běhu 11:08 · předpokládaný doběh vítěze IX. Miřejovického půlmaratonu 12:00 ·…

Registrace na IX. ročník Miřejovického půlmaratonu – pro registraci rozklikni

Miřejovický půlmaraton se koná 29.7.2017. Registrace bude ukončena k 17.7.2017 Miřejovického půlmaratonu se mohou účastnit pouze běžci, kterým je v den závodu 18 let.