informace o podpoře

Home  /  Aktuálně  /  informace o podpoře

Na základě událostí posledních dnů zřídil Maraton Klub Miřejovice o.s. účet (č.ú. 2900427324/2010) pro podporu obnovy Miřejovic a okolních obcí.

V současné době můžete na tento účet přispět libovolnou částkou. Veškeré prostředky budou využity pro nákup potřebného materiálu na úklid.


Na stránkách www.mkmirejovice.cz bude uvedena tabulka přispěvatelů a tabulka výdajů.

Vzhledem ke skutečnosti, že Miřejovice a přilehlé okolí jsou v záplavová oblast a nelze vyloučit opakování povodní, bude účet zachován a každý ročník do něj bude přispíváno částí startovného,. V případě povodně budou peníze k dispozici okamžitě.

Děkujeme za podporu:

[table “12” not found /]

Běhu proti vodě se zůčastnili

[table “14” not found /]

Zakoupená pomoc

[table “13” not found /]