Kategorie

Home  /  Nezařazené  /  Kategorie

Kategorie

Květen 8, 2017No Comments

muži: M A 18 – 39 let, M B 40 – 49 let, M C 50 let +
ženy: Ž A 18 – 39 let, Ž B 40 let +
družstva: tříčlenná – v družstvu musí být alespoň jedna žena,
hodnotí se součet časů
Podmínkou vyhlášení kategorie je start alespoň 3 účastníků (-ic) či družstev.

Comments are closed.