Pravidla

Kapacita startovního pole je omezena 50-ti účastníky.

-na trať jsou puštěni ve skupinách 10 – 15 účastníků

-skupiny jsou rozděleny na alkoholické a nealkoholické.

Účastníci mají při registraci právo volby mezi pivy:

Tas * alkoholické nebo Forman * nealkoholické

Účastníci startují na vlastní nebezpečí, nejsou organizátorem speciálně pojištění a pořadatel nepřebírá za žádného účastníka ani diváky zodpovědnost za způsobené újmy na zdraví a majetku. Účastníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů. Je zakázáno jakkoli si zkracovat trať závodu, používat nepovolené podpůrné prostředky nesmí vrhnout žádné tekutiny v osvěžovacím prostoru a vůbec jinak šidit a podvádět. Jakýmkoliv porušením pravidel se vystavuje diskvalifikaci. Běžec (-kyně) nesmí být mladší 18 let