Informace pro běžce

Home  /  Miřejovické půlení  /  Půlmarton  /  Informace pro běžce

POŘADATEL

Maraton Klub Miřejovice o.s.

spolupořadatel: Tělocvičná Jednota Sokol na Mělníce

START A CÍL

Ročník: 6. Miřejovického půlmaratonu

Čas: sobota 2. srpna 2014 v 10:00 hod.

Místo startu: Miřejovice od dětského hřiště

Cíl závodu: Miřejovice u dětského hřiště

Časový limit: 3 hodiny

PRAVIDLA

Běh se řídí současnými pravidly IAAF/AIMS a Českého atletického svazu, na jejich dodržování budou dohlížet rozhodčí na startu, v cíli i na trati.

Závodu se smějí zúčastnit jen osoby starší 18 let. Muži i ženy startují v odlišných kategoriích.

Věkové kategorie mužů: MA 18-39, MB 40-49 a MC 50+.  Žen: ŽA 18-39 a ŽB 40+.

Je přísný zákaz používat brusle, jízdní kola a jiné jízdní prostředky, vjíždět na trať s dětskými kočárky. Běžci, kteří poruší některé z pravidel, se vystavují diskvalifikaci.

Povolen je pouze oficiální cyklo doprovod prvního muže, první ženy a závěr závodu.

Lékařská pomoc bude zajištěna na startu a v cíli.

Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za škody na majetku nebo za zranění

související s účastí na závodu nebo jeho návštěvou.

Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy

vztahující se k závodu.

Vyhlášení vítězů proběhne dle programu.

Závodník, který se nedostaví na vyhlášení, ztrácí nárok na cenu.

ČAS A STARTOVNÍ ČÍSLA

Čas je měřen rozhodčími.

Startovní číslo musí být připevněno na viditelném místě na hrudi.

Špendlíky se startovním číslem dostanou běžci při prezenci v den závodu.

OBČERSTVOVACÍ A OSVĚŽOVACÍ STANICE

Občerstvovací stanice budou rozmístěny na 5,25; 9,3 a 15,8 km.

Občerstvení bude k dispozici v tomto pořadí OSOBNÍ OBČERSTVENÍ,VODA, IONTOVÝ NÁPOJ, CUKR, SŮL, OVOCE a HOUBIČKY.

Osvěžovací stanice budou rozmístěny na 13,65 a 17,9 km.

Zde bude pro běžce připravena VODA.

V případě, že běžci chtějí mít na stanovištích občerstvení své osobní občerstvení, je potřeba ho se startovním číslem odevzdat v prezenci do 9:20 hodin. Je zakázáno podávat občerstvení mimo vyhrazený prostor!!

KILOMETROVNÍKY

Každý kilometr je viditelně označen vertikálně i horizontálně.

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ viz mapa.

Technické zázemí se nachází na části dětského hřiště v Miřejovicích.

V technickém zázemí naleznete prezenci, stánky partnerů, toalety, pitnou vodu,

úschovnu zavazadel, masáže a občerstvení.

SLUŽBY PRO BĚŽCE

Startovní taška: – startovní číslo se špendlíky

– propagační materiály partnerů

– kupóny na občerstvení

Občerstvení zajišťuje restaurace „U HASIČE“.

Masáže zajišťuje ATVS Palestra VOŠ.

Dětský koutek zajišťuje RC Havránek.

Úschova zavazadel.

DOPRAVA, PARKOVÁNÍ

Běžci mohou využít vlakové spojení S4 z Masarykova nádraží do Nelahozevsi,

zpáteční jízdenka stojí 95,- Kč, pokud vlastníte jízdní doklad pro Pražskou MHD, tak si stačí zakoupit zpáteční jízdenku ze Sedlce do Nelahozevsi za 72,- Kč.

Z vlakové zastávky je hřiště cca 1,2 km.

Autobusové spojení do zastávky Miřejovice/Nová Ves, most; okres Mělník cca 0,5 km od startu.

Pokud využijete osobního automobilu, parkujte pouze na vyhrazeném místě k tomu určeném.

Po dobu závodu je přísný zákaz parkování mimo vyhrazené parkoviště. Nenechávejte ve vozidlech cenné předměty. Pořadatel za uložené věci ve vozidlech neručí.

ÚSCHOVNA

Úschovna zavazadel bude umístěna v prezentaci. Vaše zavazadlo bude označeno štítkem se startovním číslem. Pořadatel neručí za obsah Vašeho zavazadla, proto nenechávejte cenné věci ve svých zavazadlech. Pokud budete chtít uschovat cenné předměty včetně klíčů od osobního automobilu a podobně, budou uschovány na zabezpečeném a uzamčeném místě.

REGISTRACE

Registrace je on-line od 1. 5. 2014 do 20. 7. 2014.

Pokud se nemůžete ze zdravotních důvodů zúčastnit, zašlete nám oficiální potvrzení od lékaře na adresu mkmirejovice@mkmirejovice.cz nejpozději 8 dnů před pořádáním závodu. My Vám převedeme Vaše startovné na další rok. Později již nelze omluvu akceptovat z důvodů přípravy startovních balíčků. V souladu s pravidly jsou registrace nevratné.

Masáže

ATVS Palestra VOŠ je odbornou školou, která studentům s maturitou nabízí dva studijní obory – Management sportu a Pedagogika volného času. Absolventi školy jsou připraveni vykonávat střední manažerské pozice ve sportovních oddílech, organizacích zaměřených na organizaci sportu a volného času, ve fitnesscentrech, wellnesscentrech, vykonávat funkce trenérů, cvičitelů a instruktorů, v průběhu studia získávají kvalifikaci maséra pro výkon sportovních a klasických masáží.

Studenti Palestry v průběhu studia v rámci své odborné praxe organizují a připravují celou řadu nejrůznějších sportovních akcí, závodů, turnajů, akcí pro děti i pro dospělé, tak aby získali praktické zkušenosti a dovednosti potřebné pro výkon své budoucí profese.

ATVS Palestra VOŠ je partnerem Miřejovického půlení. Pro běžce VI. ročníku Miřejovického půlmaratonu zajišťuje masáže před závodem i po závodě.

Vodiči

Pro VI. ročník Miřejovického půlmaratonu  zajišťuje Běžecká škola Miloše Škorpila vodiče na výsledný čas 1:40, 1:50 a 2:00.

Žebříček běžců 2014

Žebříček vytrvalců - převzato z archivu behej.com
Žebříček vytrvalců – převzato z archivu behej.com

Běžecký server behy.cz spouští novou službu: celoroční žebříček běžců. Jeho cílem je dát běžcům možnost srovnání výkonnosti s ostatními závodníky, se kterými se jinak nemohou pravidelně potkávat.

Více informací naleznete na stránkách behej.com.