Pravidla

Home  /  Miřejovické půlení  /  Půlmarton  /  Pravidla

 • Závod na trati půlmaratonu (21,0975 km) je otevřený všem běžcům starším 18 let.
 • Každý účastník prohlašuje, že je osobou starší 18 let.
 • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 • Každý účastník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu.
 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci.
 • Místní nařízení pro závod jsou převzaty z vyhlášek a nařízení Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF), Mezinárodní asociace maratonů a silničních závodů (AIMS) a Českého atletického svazu (ČAS).
 • Účast v závodě je na vlastní riziko.
 • Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkumu.
 • Startovní balíček bude vydán po prokázání se emailem s přiřazeným startovním číslem v den závodu při prezenci.
 • Každý účastník závodu se musí řídit pokyny organizátorů, dobrovolníků a rozhodčích.
 • Porušení jednoho nebo více z uvedených pravidel (zejména manipulace s číslem) nebo pravidel IAAF/ČAS může vést k diskvalifikaci ze závodu a vyškrtnutí z výsledkové listiny bez náhrady škody.
 • Každý účastník je povinen přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách.
 • Přísně se zakazuje používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola nebo jiné jízdní prostředky a jakkoliv zkracovat závodní trať.
 • Každý účastník je povinen na zadní stranu startovního čísla napsat kontaktní údaje, užívané léky a případné alergie pro případ ošetření.
 • Startovní číslo musí být viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu. Je zakázáno jej jakkoliv překrývat.
 • Na regulérnost závodu dohlížejí rozhodčí ČAS.
 • Startovní číslo je nepřenosné. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Závod jednotlivců běžících celou trať (včetně účastníků týmových závodů) – klasifikace probíhá zvlášť u mužů a zvlášť u žen.
 • Oficiální čas je čas od výstřelu do průběhu cílem.
 • Protest lze podat do 10 minut po vyhlášení výsledků příslušné kategorie a to písemně s kaucí 500 Kč u ředitele závodu. Protest bude vyřešen do 20 minut od podání a protestující bude písemně zpraven o výsledku protestu. V případě zamítnutí protestu propadne kauce ve prospěch pořadatelů závodu, v případě opačném bude kauce vrácen protestujícímu.
 • Závodník, který se nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit, zašle oficiální potvrzení od lékaře na adresu mkmirejovice@mkmirejovice.cz nejpozděj 8 dnů před pořádáním závodu. My vám převedeme vaše startovné na další rok. Pozděj již nelze omluvu akceptovat z důvodů přípravy startovních balíčků. V souladu s pravidly jsou registrace nevratné.

Pořadatel Miřejovického půlmaratonu MK Miřejovice o.s.