Anketa

Home  /  Miřejovické půlení  /  Anketa

Ani letos nebude chybět tombola. Každý účastník Miřejovického půlmaratonu obdrží v cíli od pořadatelů hlasovací kupón do ankety Miřejovické půlky. Po vyplnění odevzdá hlasovací díl pořadatelům a kontrolní část si ponechá. Odevzdaná část hlasovacího lístku bude slosovatelná v tombole.

Přihlížející diváci mají možnost hlasovací kupon zakoupit.