O nás

Home  /  O nás

Maraton Klub Miřejovice z.s.

Spolek je založen výlučně ke sportovním, kulturním a vzdělávacím účelům s cílem napomáhat rozvoji Miřejovic, svých členů a dalších příznivců, či podporovatelů.

Hlavní body naší činnosti:

  • organizovat společenská, kulturní, sportovní a jiná podobná setkání svých členů, příznivců a podporovatelů
  • poskytovat podporu svým členům a rozšiřovat informace o cílech spolku
  • podporovat  materiálně a duchovně osoby, které dodržují zásady vycházející z tradičních hodnot dobrého společenského chování

Maraton Klub Miřejovice vznikl jako občanské sdružení 13. 3. 2009
Spolek Maraton Klub Miřejovice z.s. byl zapsán u Rejsříkového soudu 22. 12. 2014