O nás

Home  /  O nás

Maraton Klub Miřejovice z. s.

Spolek je založen výlučně ke sportovním, kulturním a vzdělávacím účelům s cílem napomáhat rozvoji Miřejovic, svých členů a dalších příznivců či podporovatelů.
Hlavní body naší činnosti:

  • organizovat společenská, kulturní, sportovní a jiná podobná setkání svých členů, příznivců a podporovatelů,
  • poskytovat podporu svým členům a rozšiřovat informace o cílech spolku,
  • podporovat materiálně a duchovně osoby, které dodržují zásady vycházející z tradičních hodnot dobrého společenského chování.

Spolek Maraton Klub Miřejovice z. s. byl zapsán u MV ČR dne 13. 3. 2009 pod číslem jednacím VS/1-1/74902/09-R.